O MNIE

Dojrzałość oznacza branie odpowiedzialności za swoje życie, życie na własną rękę.                                                                                                  Fritz Perls

Kim jestem i dokąd zmierzam

Jestem psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia oraz pedagogiem. Obecnie realizuję trzeci rok 4-letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) oraz Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT). Wierzę, że każdy człowiek ma potencjał i zasoby do tego, aby odnaleźć prawdziwego siebie oraz naturalną tendencję do rozwoju. Pierwsze doświadczenia zdobywałem w dziennym oddziale psychiatrycznym w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej oraz w telefonie wsparcia dla osób w samotności. Obecnie pracuję również jako terapeuta w Ośrodku wsparcia dzieci i młodzieży MONAR w Jaktorowie. Od wielu lat wciąż odkrywam i poznaję siebie w ramach warsztatów, treningów interpersonalnych a także w ramach indywidualnego procesu psychoterapeutycznego i uważam to za jedne z moich najcenniejszych doświadczeń. Jestem również magistrem zarządzania zasobami ludzkimi i od 20 lat zdobywam doświadczenie m. in. jako rekruter, trener i menadżer w HR, dlatego poza trudnościami osobistymi rozumiem również problemy zawodowe oraz te związane z funkcjonowaniem w tzw. biznesie. W obszarze zarządzania jestem zwolennikiem zmian oraz usprawnień przy jednoczesnym zachowaniu dużej uważności na potrzeby innych osób oraz na potrzeby własne. Prywatnie jestem mężem, miłośnikiem zwierząt, wędrówek górskich, muzyki oraz podróży motocyklowych. Ważni są dla mnie bliscy oraz dobre relacje. Szanuję zdrowie, bo wiem, że dzięki niemu łatwiej mi będzie zrealizować marzenia.

Wspierając swoich klientów towarzyszę im w procesie zmiany z uważnością, troską, akceptacją i z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa. Pracuję pod stałą superwizją w oparciu o kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Publikacje:
• Szumilak E., Mentoring w procesie doskonalenia zawodowego, [w:] Mentoring w praktyce. Partnerstwo w relacji, wsparcie w rozwoju, [pod red.] A. Stanković